Góry Sokole, Biakło, Lipnik Góra Zamkowa, Góry Towarne

Góry Towarne

Góry Towarne

Góry Sokole, Biakło, Lipnik, Góra Zamkowa, Góry Towarne;
Jaskinie: Olsztyńska, Koralowa;
Zamek w Olsztynie, rynek w Olsztynie, rzeźby Jerzego Kędziory; kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, Zabytkowy Spichlerz w Olsztynie

Jaskinie Olsztyńska i Wszystkich Świętych