Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) odkryta

Legenda

Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) odkryta

Obiekty punktowe
  2110-Biegi i upady warstw
  2111-Biegi i upady foliacji
  2112-Lineacje
  2114-Położenie hieroglifów – na warstwach leżących normalnie
  2115-Położenie hieroglifów – na warstwach odwróconych
  2116-Położenie hieroglifów – na warstwach leżących pionowo
  2117-Warstwy w położeniu odwróconym
  2118-Ułożenie warstw – poziome
  2119-Ułożenie warstw – pionowe
  2120-Synkliny
  2121-Nachylenie osi synkliny
  2122-Antykliny
  2123-Nachylenie osi antykliny
  2130-Leje krasowe
  2131-Kierunki transportu osadów
  2132-Głazy lodowcowe
  2133-Występowanie minerału
  2134-Trawertyny
  2135-Strefa metamorfizmu kontaktowego
  2136-Znaleziska flory kopalnej
  2137-Znaleziska fauny kopalnej
  2138-Kopalnie torfu
  2139-Sztolnie poszukiwawcze
  2140-Oznaczenie wieku bezwzględnego metodą
  2141-Wyrobiska czynne
  2142-Wyrobiska nieczynne
  2144-Dolomity żelaziste
  2145-Tufity
  2146-Skamieniałości Scolicia strozzi
Obiekty liniowe
  Strefy kataklazy (strefy brekcji tektonicznych)
  Strefy kataklazy i mylonityzacji (strfy ścinania krucho-podatnego)
  Strefy mylonityzacji i fyllonityzacji (strefy ścinania podatnego)
  Poziomy ze skamieniałościami śladowymi
  Poziomy żwirowców ilastych
  Charakterystyczne ławice piaskowców
  Rowy grzbietowe i zboczowe
  Podcięcia erozyjne
  Nisze osuwiskowe
  Podcięcia antropogeniczne
  Ważniejsze wyrobiska
  Linie tworzące – stozków usypiskowych
  Linie tworzące – stożków napływowych
  Linie tworzące – stożków niweofluwialnych
  Linie tworzące – osuwisk
  Wały moren
  Złaziska
  Szczeliny osuwiskowe
Tektonika
  Uskoki pewne
  Uskoki przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej dolnej (kriżniańskiej) – pewne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej dolnej (kriżniańskiej) – przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej górnej (choczańskiej) – pewne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej górnej (choczańskiej) – przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowin Czerwonych Wierchów i Giewontu – pewne
  Nasunięcie płaszczowin Czerwonych Wierchów i Giewontu – przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowin cząstkowych i łusek – pewne
  Nasunięcie płaszczowin cząstkowych i łusek – przypuszczalne
Granice geologiczne
  Ramka mapy
  Granice geologiczne – pewne
  Granice geologiczne – przypuszczalne
  Granice niewidzialne, stanowiące granice wydzieleń
  Granice zbiorników wodnych
Wydzielenia geologiczne
  201 Piaskowce gruboławicowe, mułowce, łupki, zlepieńce – warstwy ostryskie
  202 Piaskowce gruboławicowe i łupki ilaste – warstwy chochołowskie górne
  203 Łupki i piaskowce – warstwy chochołowskie górne (we wschodniej części – warstwy z Brzegów)
  205 Łupki i piaskowce z bentonitami – warstwy chochołowskie dolne
  206 Piaskowce gruboławicowe – warstwy chochołowskie dolne
  207 Łupki ilaste, mułowce i piaskowce średnioławicowe – warstwy chochołowskie dolne
  208 Piaskowce gruboławicowe – warstwy zakopiańskie
  209 Łupki ilaste z dolomitami żelazistymi (ankerytami) – warstwy zakopiańskie
  210 Łupki i piaskowce – warstwy zakopiańskie
  212 Wapienie organodetrytyczne z numulitami
  213 Piaskowce dolomityczne
  214 Mułowce dolomityczne
  215 Zlepieńce podstawowe – szare
  216 Zlepieńce podstawowe – czerwone
  217 Zlepieńce, piaskowce, wapienie numulitowe, nierozdzielone
  218 Wapienie, margle
  301 Wapienie organodetrytyczne: krynoidowe i muszlowcowi (fm wapieni z Miętusiej, og Bramy Kantaka)
  302 Wapienie ławicowe z rogowcami, ooidami (fm wapieni z Miętusiej, og wapieni z Zawiesistej)
  303 Wapienie organodetrytyczne, uławicone (fm norowicka)
  304 Dolomity ławicowe sparytowe, brekcje dolomityczne („Hauptdolomit”)
  305 Dolomity bryłowe jasne oraz brekcje śródwarstwowe (fm z Wetterstein)
  306 Mułowce, łupki margliste, wapienie bulaste (wy z Partnach), wapienie ławicowe z rogowcami (fm z Reifling)
  307 Dolomity ławicowe, rogowce, wkładki brekcji (fm z Ramsau)
  308 Dolomity bryłowe (fm z Ramsau)
  401 Wapienie masywne, detrytyczne (fm wapieni murańskich)
  402 Margle, wapienie plamiste, piaskowce oraz wapienie z rogowcami (fm margli z Kościeliskiej, og z Krytej)
  403 Margle i wapienie, miejscami plamiste z amonitami (fm margli z Kościeliskiej)
  404 Wapienie pelityczne kalpionellowe (fm osnicka – <ITA>”biancone”</ITA>)
  405 Wapienie, margle i piaskowce , nierozdzielone
  406 Wapienie ławicowe, miejscami wapienie bulaste (fm jaseninska)
  407 Radiolaryty, wapienie z rogowcami, wapienie bulaste
  408 Wapienie skrzemionkowane, krynoidowe, wapienie rudonośne z manganem (og wapieni rudonośnych z Bani), wapienie bulaste (fm wapieni z Hucisk)
  409 Wapienie krynoidowe (og enkrynitów z Długiej) i spongiolity (og spongiolitów ze Świńskiej Turni), wapienie krzemionkowo-margliste (og wapieni z Parzątczaka)
  410 Wapienie mikrytowe (og wapieni z Pośredniej Kopki)
  411 Wapienie i margle plamiste (og margli z Pośledniej Luki-Huty), wapienie margliste (og margli z Przysłopu)
  412 Wapienie, spongiolity i margle, nierozdzielone
  413 Łupki mułowcowe i wapienie (fm kopieniecka, wy grestenskie)
  414 Piaskowce kwarcytowe (fm kopieniecka, wy grestenskie)
  415 Łupki, piaskowce i wapienie, nierozdzielone (fm kopieniecka, wy gresteńskie)
  416 Wapienie organodetrytyczne i łupki (fm fatrzańska, wy kesseńskie)
  417 Dolomity margliste oraz mułowce i iłowce łupkowate
  418 Piaskowce i łupki
  419 Mułowce ilaste, dolomity i zlepieńce
  420 Łupki mułowcowe, piaskowce, zlepieńce, wkładki dolomitów i wapieni, nierozdzielone
  421 Dolomity ławicowe z rogowcami, jasne
  422 Dolomity ławicowe, ciemne
  423 Dolomity bryłowe
  424 Dolomity ławicowe, bryłowe i z rogowcami, nierozdzielone
  425 Dolomity bryłowe
  426 Dolomity skrzemionkowane
  427 Dolomity bryłowe z diploporami
  428 Dolomity bryłowe i wapienie, nierozdzielone
  429 Dolomity ławicowe w stropie skrzemionkowane
  431 Dolomity ławicowe
  432 Dolomity bryłowe
  433 Wapienie mikrytowe i robaczkowe
  434 Dolomity i wapienie, nierozdzielone
  435 Dolomity i wapienie, nierozdzielone
  436 Dolomity, wapienie, mułowce i brekcje
  437 Dolomity, piaskowce, zlepieńce i dolomity „komórkowe”
  438 Piaskowce, łupki ilaste i dolomity
  440 Wapienie masywne, detrytyczne (fm wapieni murańskich)
  441 Margle i wapienie plamiste z amonitami, z przewarstwieniami piaskowców (fm margli z Kościeliskiej)
  442 Wapienie pelityczne kalpionellowe (fm osnicka – <ITA>”biancone”</ITA>)
  443 Wapienie, margle i piaskowce, nierozdzielone
  444 Wapienie, margle ławicowe, miejscami wapienie bulaste (fm jaseninska)
  445 Radiolaryty i wapienie z rogowcami
  446 Wapienie bulaste
  447 Radiolaryty i wapienie z rogowcami
  448 Wapienie ławicowe, plamiste, skrzemionkowane z rogowcami (og wapieni z Broniarskiego)
  449 Wapienie plamiste, skrzemionkowane z radiolarytami (og wapieni z Łomów)
  450 Łupki mułowcowe i wapienie plamiste (og łupków z Podskalnej)
  451 Wapienie i margle plamiste (og margli z Podspadów)
  452 Wapienie i margle plamiste (og margli ze Skalnitego i wy margli ze Świniarki)
  453 Wapienie plamiste z rogowcami (og wapieni z Krzywania)
  454 Wapienie mikrytowe (og wapieni z Czerwonych Brzeżków)
  455 Wapienie z rogowcami i margle plamiste (og wapieni z Kobyły i og wapieni z Płaśni), piaskowce (og piaskowców z Waksmundzkiej)
  456 Piaskowce kwarcytowe (og kwarcytów baboszańskich), piaskowce z wapieniami (og piaskowców z Śirokeho)
  458 Łupki mułowcowe i wapienie (fm kopieniecka, wy grestenskie)
  459 Piaskowce kwarcytowe (fm kopieniecka, wy grestenskie)
  461 Wapienie organodetrytyczne i łupki (fm fatrzańska, wy kesseńskie)
  462 Dolomity margliste oraz mułowce i iłowce łupkowate
  463 Piaskowce i łupki
  464 Mułowce ilaste, dolomity i zlepieńce
  465 Dolomity margliste, piaskowce i mułowce ilaste, nierozdzielone
  466 Dolomity ławicowe, jasne
  467 Dolomity ławicowe, ciemne
  468 Dolomity, nierozdzielone
  469 Dolomity bryłowe
  470 Wapienie mikrytowe
  471 Dolomity skrzemionkowane
  472 Dolomity bryłowe z diploporami
  473 Dolomity i wapienie, nierozdzielone
  474 Dolomity ławicowe skrzemionkowane
  475 Dolomity bryłowe
  476 Wapienie mikrytowe i robaczkowe
  477 Dolomity i wapienie, nierozdzielone
  479 Dolomity, wapienie, mułowce i brekcje
  480 Dolomity, piaskowce, zlepieńce i dolomity „komórkowe”
  481 Piaskowce, łupki ilaste i dolomity
  501 Margle i wapienie glaukonitowe (fm margli z Zabijaka)
  502 Wapienie organodetrytyczne (facja urgon) (fm wapieni z Wysokiej Turni, fm wapieni z Osobitej)
  503 Limburgity, skały wulkanoklastyczne
  504 Wapienie masywne kalpionellowe (fm wapieni z Raptawickiej Turni)
  505 Wapienie krynoidowe i bulaste
  506 Piaskowce i wapienie (fm dudziniecka)
  507 Łupki i piaskowce (wy tomanowskie)
  508 Łupki i piaskowce kwarcowe – kajper karpacki
  509 Wapienie i dolomity, wapienie robaczkowe i brekcje
  510 Dolomity komórkowe, łupki, piaskowce i wapienie
  511 Piaskowce kwarcytowe, zlepieńce i łupki (fm z Lużnej)
  601 Kwarc żyłowy
  602 Kataklazyty i brekcje tektoniczne, fyllonity, mylonity
  603 Granit z pegmatytami i aplitami
  604 Granitoidy z kryształami różowych skaleni potasowych
  605 Granodioryty i tonality, równoziarniste, szare
  606 Granitoidy nierozdzielone
  607 Dioryty kwarcowe i mikrodioryty
  608 Tonality i mikrotonality
  609 Granity porfirowate
  610 Leukogranity
  611 Granitoidy, granitoidy zgnejsowane i gnejsy
  612 Migmatyty i granitoidy, nierozdzielone
  613 Migmatydy i gnejsy, nierozdzielone
  614 Gnejsy warstewkowe
  615 Gnejsy i łupki krystaliczne, nierozdzielone
  616 Łupki amfibolowe i biotytowe, nierozdzielone
  617 Łupki kwarcytowe
  618 Łupki krystaliczne