Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) tektonika

Legenda

Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) tektonika

Obiekty liniowe
  Uskoki pewne
  Uskoki przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej dolnej (kriżniańskiej) – pewne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej dolnej (kriżniańskiej) – przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej górnej (choczańskiej) – pewne
  Nasunięcie płaszczowiny reglowej górnej (choczańskiej) – przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowin Czerwonych Wierchów i Giewontu – pewne
  Nasunięcie płaszczowin Czerwonych Wierchów i Giewontu – przypuszczalne
  Nasunięcie płaszczowin cząstkowych i łusek – pewne
  Nasunięcie płaszczowin cząstkowych i łusek – przypuszczalne
  Linia kontaktu krystaliniku z sekwencjami osadowymi mezozoiku (autochton) oraz linia graniczna osadów paleogenu niecki podhalańskiej z mezozoikiem tatrzańskim
  Linia graniczna eocenu i fliszu w niecce podhalańskiej
  Linie wydzieleń geologicznych
Jednostki tektoniczne
  A pokrywa osadowa trzonu krystalicznego
  E eocen “nummulitowy” nierozdzielony
  F flisz podhalański
  GTW granitoidy Tatr Wysokich
  KTZ krystalinik Tatr Zachodnich
  pCH płaszczowina Choczańska
  pCZW płaszczowina Czerwonych Wierchów
  pG płaszczowina Giewontu
  pK płaszczowina Kriżniańska